Pelet je proizvod koji se dobija isključivo presovanjem pod velikim pritiskom piljevine i strugotine suhog visoko kaloričnog drveta a bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava, sa veoma malom količinom vlage ( 8% ). Zbog oblika i veličine lako se transportuje i jednostavno se pune ložišta peći koje koristimo za grijanje našeg doma. U potpunosti zadovoljava visoke ekološke standarde čime nam omogućavaju kvalitetniji život ne ugrožavajući okolinu i prirodu.

Kilogram peleta može proizvesti oko pet kilovat sati toplotne energije. Količina energije koju dobivamo gorenjem 2kg peleta jednaka je litri loživog ulja. Osim energetske uštede, peleti su i ekološki podobna sirovina. Izgaranjem peleta stvara se ista količina CO2 koliku je drvo koristilo prilikom svog rasta. Zbog toga je pelet neutralni nosač CO2 energije.

Prilikom proizvodnje, pripreme i transporta peleta stvara se zanemariva količina CO2. Pelet je biogorivo budućnosti, dobiven prešanjem i komprimiranjem drvnih ostataka, te kao takav stvara mnogobrojne pogodnosti ljudima koji ga koriste, a također je i vrlo bitan faktor u očuvanju životne sredine. Grijanje na pelet je jeftino, sigurno i ekološki prihvatljivo. Pakiranje peleta je u vrećama od 15kg sa našim logom i upakovano u količine na paletama po želji kupca. Dostava peleta na adresu kupca je obezbjeđena sa vlastitim istovarom.

Zadovoljstvo naših kupaca je na prvom mjestu. Naš pelet se pakuje u kontrolisanoj atmosferi, uz stalnu kontrolu kvalitete tokom cjelokupnog procesa. Proizvodi se od 100% piljevine (90% bukva i 10% jela), bez dodataka aditiva, primjesa i ostalih hemijskih supstanci. Kaloričnost našeg peleta iznosi 680kg/m3, što je među najboljim parametrima u BiH.

Postotak pepela u našem peletu iznosi samo 0,74%, što Vam omogućava duži rad toplotnih jedinica, bez potrebe za stalnim čišćenjem ložišta i spremnika pepela. Ponosni smo vlasnici ENPlus A1 certifikata za iznimni kvalitet peleta, čija se recertifikacija svake godine vrši, a sve u cilju da kupci za svoj novac dobiju pelet najvišeg mogućeg kvaliteta.