Nansi d.o.o.

________

Primarna i sekundarna obrada drveta.

O nama

Preduzeće je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću, privatnim kapitalom i danas se ubraja se među najveće proizvođače prerade drveta u Bosni i Hercegovini. Tokom proteklih godina i decenija smo ulaganjem u tehnologiju obrade drveta značajno proširili proizvodni program i povećali proizvodne kapacitete. Kvalitetnim radom i biranim drvetom želimo osigurati zadovoljstvo klijenata, te trajnost, ljepotu i svrsishodnost svih naših proizvoda.

Certifikati

U cilju trajnog podizanja nivoa kvaliteta naših proizvoda i usluga, uz istovremeno upravljanje svim značajnim aspektima zaštite okoliša, uveli smo integrisani sistem upravljanja kvalitetom i okolišem, shodno zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2008.

Vizija

Efikasnom organizacijom, stalnim praćenjem i kontinuiranim uvođenjem modernih tehnologija ulazimo u krug vodećih drvoprerađivačkih preduzeća u našoj zemlji i regionu. U našoj viziji, svaki je radnik svjestan da njegov doprinos znatno utoče na kvalitet našeg proizvoda, kao i na smanjenje uticaja na okoliš.

Misija

Naša je misija kupcu ponuditi proizvod za koji možemo garantovati da ispunjava sve zahtjeve koje postavlja vrijeme i savremeno društvo (kvaliteta proizvoda te moderan dizajn). Naše proizvode nastojimo proizvoditi uz minimalne uticaje na okoliš i radnu okolinu.