Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge NANSI d.o.o. Žepče osnovano je u aprilu 1992. godine. Danas je jedan od najvećih drvoprerađivača u Bosni i Hercegovini.

Adresa: Donja Golubinja bb, 72230 Žepče

Telefon: 032 684 358

E-mail: nansizepce@gmail.com

Radno vrijeme: Ponedjeljak - subota 8:00 - 16:00

ID broj: 4218140240001

PDV broj: 218140240001