Gotovi proizvodi


Bukove ploče - Brodski pod - Parket - Masivni namještaj

Latoflex


Latoflex se izrađuje od suhih parenih ili neparenih elemenata, sa kompletnom obradom i bušenjem po želji kupca, i koristi se za izradu kreveta u industriji namještaja.