Program hrastove građe


U okviru rezanja hrastove građe, zbog finalizacije i potreba tržišta, rezanje u Pilani se radi samo u debljini od 25 mm, a širine su sljedeće:
50; 60; 70; 75; 85; 90; 95; 110; 120; 155; 185; 210; 230 mm

Kvalitet je:
A - ČETIRI STRANE ČISTE
B - SA BJELJINOM I ZDRAVIM KVRGAMA
Dužina: po želji kupca

Za sve posebne zahtjeve, po želji kupca, dogovara se o cijenama i dinamici isporuke. Zbog relativno malih količina hrastove sirovine hrastova građa se uglavnom isporučuje sirova, bez sušenja.