Gotovi proizvodi


Bukove ploče - Latoflex - Brodski pod - Parket - Masivni namještaj

Finalana faza prerade drveta bazira se na proizvodnji nekoliko gotovih proizvoda od drveta. Naši proizvodi su vrhunskog kvaliteta i izgleda. Prilagođeni su i testirani po evropskim standardima. Gotovi proizvodi koji se trenutno nalaze u našoj ponudi su: Bukove ploče, latoflex, brodski pod, parket i masivni namještaj.