Program bukove građe


BUKOVA SIROVA I OKRAJČENA DASKA - DEBLJINE: 25 i 32 mm; 38 i 50 mm; 60 i 70 mm.
U mogućnosti smo da Vam ponudimo i razne vrste elemenata od bukve i to:
DEBLJINE: 25; 32; 38; 50; 60 mm
ŠIRINE: 25; 32; 38; 50; 60; 70; 80; 90 mm
DUŽINE: 250; 300; 350; 400; 430; 450; 500; 600 mm, itd.

U pogonu finalne obrade nudimo izradu bukovih ploča, kao i latoflexa, ljepljenih, bušenih i brušenih u vlastitoj proizvodnji. Za dasku samicu i polusamicu cijene se posebno dogovaraju, zavisno od mjerenja i zahtjeva kupaca.